Dil seçimi

Asillik vurgulayan marka.

Asillik vurgulayan marka.

by abovethetime digital creative production, September 19, 2008

?atolar, isvire da?lar? ve asillik olarak konumland?ran Barbour Shoes markas?n?n rn ekimleri, ayn? konsept erevesinde olu?turulmu?tur. ?atolarlar?n arka planda yer alt?d??? rnler asilli?i ve siyah?n a??rl?kl? kullan?lmas? ile n plana ?kart?lm??t?r.

Kurumsal sitenin tm sayfalar?n? ssleyen grkemli ?atolar ve markan?n felsefesi interaktif olarak tketiciye sunulmu?tur. Spor model rnlerin afis, basin ilani calismalarinda ise modern bir tasar?m dili uygulanm?st?r. rnn 18-30 yas aras? bir tketici profiline uygun oldu?u bilinciyle c?plak k?z ve ayakkab? reklam cekimleri, yaln?zca insan ve ayakkab? konseptinin yans?t?l?lm??t?r.