Dil seçimi

Daniel Hechter 4’te1 kampanyası.

Daniel Hechter 4’te1 kampanyası.

by abovethetime digital creative production, May 19, 2009

Frans?z erkek giyim markas? Daniel Hechter markas? iin gerekle?en 4 te 1 kampanyas? erevesince haz?rlanan medya ilanlar?, afi? ve billboard al??malar? ile kampanya hedef kitleye duyurulmu?tur.

Dergi ve internet sitesi reklamlar?nda ise Daniel Hechter markas?n?n kurumsal lacivert rengi zerine dekupe edilmi? obje formunda markan?n mankeni kullan?l?rken, 4 te 1 fiyat?na vaadi tasar?mda n plana ?kart?lm?? ve Eyfel kulesinin dikey olarak yar?s? vektorel izim ?eklinde uygulanm??t?r.

Bilboard tasar?mlar?nda ise markan?n Frans?z markas? olmas?ndan dolay? kullan?lan obje, Fransa’n?n nl Eyfel kulesidir. Ayr?ca 4 te 1 fiyata vaadi mhr ?eklinde n planda olacak grafik anlay???yla yeralm??t?r. Slogan olarak ise drt drtlk ??kl?k kelimesi Bilboardda n planda tutulmu?tur. Markan?n mankeni tasar?m?n sol taraf?nda, Eyfel kulesi ise sa? taraf?nda yar?s? grnecek formda yeralm??t?r.

Daniel Hechter markas?n?n ma?aza d??? ve ii tan?t?m al??malar?n? stlenen AboveTheTime ekibi, Trkiye genelinde birok ma?azan?n outdoor – indoor tasar?mlar?n? ve uygulamalar?n? gerekle?tirmi?tir.