Dil seçimi

Dünya markaları yüzde 80 indirimli satılıyor.

Dünya markaları yüzde 80 indirimli satılıyor.

by abovethetime digital creative production, August 19, 2009

Ankara merkezli MCA Store ad?na gerekle?tirilen sat?? pazarlama kampanyas?nda, markan?n stok fazlas? ithal rnleri dzenlenen ad?r gnleri kapsam?nda yzde seksen indirimli olarak sat??a ?kar?ld?. ad?r organizasyonunun uygulanmas?ndan, kampanyan?n medya zerinden duyurulmas?na kadar tm pazarlama a?amalar?n? stlenenen Above The Time ekibi, 10 gnde tm stoklar? tketerek ba?ar?l? bir sonuca ula?t?. ?stanbul Bostanc? ve Feshane’de kurulan ad?rlarda lokal duyurular?n yan?s?ra ulusal mecralarda kullan?ld?.