Dil seçimi

Erkeğin imzası.

Erkeğin imzası.

by abovethetime digital creative production, September 19, 2015

Ta?k?n?rmak Giyim Sanayi konfeksiyon sektrne manifatura rnleriyle ba?lad?. Bu alanda gsterdi?i ba?ar?yla hedeflerini byten firma, ?MZA markas?n? kurdu. Erkek klasik giyimi zerine haz?rlad??? koleksiyonlar?n?, ?MZA markas?yla m?terileriyle bulu?turdu.

?MZA koleksiyonlar?nda; tak?m elbise, ceket, pantolon, gmlek, yelek, triko, kaban, mont, palto, ayakkab?, denim, kemer, kravat, kol d?mesi gibi geni? bir rn e?itlili?ine yer verildi. Marka iin haz?rlanan katalog ve konsept al??malar?nda yal?n bir grsel ifade imaj? ortaya konuldu.