Dil seçimi

Hafele bülten hazırlığı.

Hafele bülten hazırlığı.

by abovethetime digital creative production, October 19, 2009

Hafele firmas? iin haz?rlanan tabloid boydaki gazetenin genel olarak ieri?ini, Hafele’nin rn tan?t?mlar?, mimar gr?leri, sektrdeki geli?meler olu?turmaktad?r. Hafele’nin kat?ld??? sektr fuarlar?nda ziyaretiler olmak zere, profesyonellere de gazete ula?maktad?r.