Dil seçimi

Hafele Gateway mimariye farklı bir göz ile bakıyor.

Hafele Gateway mimariye farklı bir göz ile bakıyor.

by abovethetime digital creative production, September 19, 2008

2006 y?l?nda, yeni rnler ve son trendlere dair kk bir kitap?k olarak ba?layan Hfele Trkiye’nin Gateway dergisi, son say?lar?nda geni? bir okuyucu kitlesine ula?an bir dergiye dn?t. ayda bir haz?rlanan Hfele Gateway, 6000in zerinde mimar, i mekan tasar?mc?s?, nde gelen mobilya reticileri, in?aat firmalar?, mteahhitler, yat?r?mc?lar, nl doktor muayenehaneleri, medya temsilcileri ve tm Hfele ma?azalar?na elden ula?t?r?l?yor.