Dil seçimi

İnfoteizm nedir?

İnfoteizm nedir?

by abovethetime digital creative production, December 19, 2010

Infoteizm, Tanr? ile evreni ba?layan enformasyon olgusunu varolu?un temel dinami?i olarak kabul eder. Enformasyon ve Teizmi birle?tiren en arp?c? etken Yaradan’?n evreni ?ekillendirirken iki yap?ta??n?n, enformasyon ve enerji oldu?u gr?dr.
<!–more–>

AboveTheTime ekibi taraf?ndan projelendirilen ve tasar?mlar? gerekle?tirilen infoteizm blo?unun yaz?l?m?n? Orhan Ekici, moderatrl?n Mslm Batuk srdrmektedir.