Dil seçimi

İSTANBULA ÖZEL HİZMET KONSEPTİ İLE FAALİYET KİTAPÇIKLARI ve KATALOG TASARIMI

İSTANBULA ÖZEL HİZMET KONSEPTİ İLE FAALİYET KİTAPÇIKLARI ve KATALOG TASARIMI

by abovethetime digital creative production, April 19, 2015

?stanbul ?l zel ?daresi iin haz?rlanan “?stanbul’a zel Hizmet” konseptli 40 ileyi kapsayan Bro?rler, ?stanbul ?l zel ?daresi’nin sa?l?ktan e?itime, spordan sosyal hizmetlere kadar, birok alanda 8 y?ll?k sre ierisinde ile halklar?na aktarmak amal? olu?trulmu?tur. AboveTheTime ekibi taraf?ndan tasar?mlar? tamamlanan bro?rler retime gemi?tir.