Dil seçimi

İstanbul’dan Somali’ye Ajda Pekkan yardım konseri.

İstanbul’dan Somali’ye Ajda Pekkan yardım konseri.

by abovethetime digital creative production, October 25, 2011

Ba?bakanl?k ve ?stanbul Byk?ehir Belediyesi’nin katk?lar?yla BKM ve On yap?m taraf?ndan organize edilen Ajda Pekkan’?n 1 Ekim 2011 Cumartesi Gn Turkcell Kurue?me Arena’da gerekle?tirece?i, ?stanbul’dan Somali’ye yard?m konserinin afi?lerinde, Trk ocuklar?n?n Somalili ocuklar ile ekme?ini payla?mas? temas? zerine haz?rlanan bas?n ilanlar? ile sosyal sorumluluk kampanyas? ba?lat?ld?.