Dil seçimi

İtalyan Dev Tasarımcı Enrico Marinelli marka yüzü olarak Mert Ocal’ı seçti.

İtalyan Dev Tasarımcı Enrico Marinelli marka yüzü olarak Mert Ocal’ı seçti.

by abovethetime digital creative production, July 19, 2008

?talyan haz?r giyim markas? Enrico Marinelli konsept olu?turularak yeni katalog ekimleri ve tasar?mlar? gerekle?tirildi. Mert cal ile Pelikan Hill Konaklar?’nda gerekle?tirilen katalog ekimleri AboveTheTime ekibi taraf?ndan organize edildi.