Dil seçimi

Kampamanya alışveriş merkezi odaklı interaktif açık arttırma etkinliği.

Kampamanya alışveriş merkezi odaklı interaktif açık arttırma etkinliği.

by abovethetime digital creative production, July 19, 2010

Kampamanya AVM merkezlerinde, beli bir planlama ve organizasyonla yap?lacak AIK ARTTIRMA eventidir. Gn iinde belli periyotlarla yap?lacak olan bu event de, ziyaretcilerin a?k artt?rmaya kat?l?m? sa?lanarak, alacaklar? rnler ve markalar hakk?nda bilgilendirilip, olas? kampanyalar?n duyurular? yap?lacakt?r.

A?k artt?rmaya kat?lacak rnler, AVM de sat??a sunulan markalardan belirlenir. Bu rnlerin hangileri oldu?u ve hangi alt fiyatla a?k artt?rmaya kat?laca??, yap?lacak medya planlama al??malar?yla AVM ziyaretilerine duyurulacakt?r