Dil seçimi

Lezzet dolu geçen 40 yıl.

Lezzet dolu geçen 40 yıl.

by abovethetime digital creative production, September 19, 2010

Eminnnden tm bo?az? izleyece?iniz grselli?ine sahip olan Hamdi Restaurant 40. Y?l?nda web sitesini ve kurum kimli?ini de?i?tirdi. Lezzetli kebap e?itleriyle mdavimlerinin tercihi olan Hamdi Restaurant yurt d???nda ve yurt iinde bilinirli?i yksek bir markad?r.

?lk olarak markan?n web sitesi yenilenmi?tir. ?ngilizce ve Trke dillerinde in?aa edilen web sitesi zerinden rezervasyon gerekle?tirilmektedir. Ayn? zamanda siteye kay?tl? tm mail adreslerine toplu mail olarak duyurularda bulunan web sitesinin foto?raf ve video galeri blmleri, men galerisi bulunmaktad?r.

Hamdi restaurant alkoll bir mekand?r. Bas?n ilanlar?ndaki grafik yakla??m?nda, mekan?n istanbul manzaras?na olan hakimiyetini, resimlerden ziyade sade bir dille anlat?lm?? metin ile hedef kitleye aktar?lmas? tercih edilmi?tir.

Ayr?ca Ramazan, yeni y?l gibi dnemlerde restaurant?n fly al??malar?nda cep bro?rleri tasarlanm??t?r. Akordiyon katlamal? cep bro?rlerinde eskitilmi? bir harita zerine Hamdi Restaurant’?n menleri yeralmaktad?r.