Dil seçimi

Mobil iletişimcilerin iletişimi.

Mobil iletişimcilerin iletişimi.

by abovethetime digital creative production, September 19, 2010

Mobil ?leti?im Sistemleri ve Aralar? ??adamlar? Derne?i ad?na haz?rlanan Mobilife dergisi, tm mobil ileti?im, telekominikasyon sektrnn nabz?n? tutmaktad?r. Mobil telefon markalar?n?n yeni trend rnlerinin tan?t?m?n?n yan?s?ra tm teknolojik geli?melerin duyurular?n? gerekle?tiren yay?n, ayn? zamanda Vodafone, Turkcell gibi servis sa?lay?c?lar?n?n son geli?melerini de sunmaktad?r.