Dil seçimi

Öğrencilere ev tadında bir ortam

Öğrencilere ev tadında bir ortam

by abovethetime digital creative production, April 19, 2009

Han ?renci Evleri’nde her ?ey ?renciler iin d?nlp tasarland? ve hayata geirildi. E?itimine huzurla devam etmek ve ba?ar?l? bir gelece?e merhaba demek isteyen ?rencileri hedefleyen marka ad?na Above The Time ekibi, ba?lang?ta tm kurumsal kimlik al??malar?n?n olu?turulmas?, foto?raf ekimi, bro?r-katalo? haz?rl??? gibi tan?t?m al??malar? yrtld.