Dil seçimi

OTOWORLD ASYA ÖDEME KOLAYLIĞI KAMPANYASI TV EKRANLARINDA.

OTOWORLD ASYA ÖDEME KOLAYLIĞI KAMPANYASI TV EKRANLARINDA.

by abovethetime digital creative production, September 19, 2015

Anadolu Yakas?n?n ilk ve tek otomobil AVM’si olan Otoworld Asya’n?n, m?terilerine sat?n alma kolayl??? sa?lamak amac?yla banka kredisi destekli kampanyas?n?n reklam filmi ekranlarda.
<!–more–>

Animasyon ierikli reklam filminin haz?rl??? Adobe After Effect, Adobe Premier, Apple ?n Motion, Apple Logic Pro programlar?nda haz?rlan?rken, mzi?ini Grup Lain ve seslendirmen Mesud Uz taraf?ndan gerekle?tirilmi?tir.