Dil seçimi

Oxxo kızları kamptalar.

Oxxo kızları kamptalar.

by abovethetime digital creative production, April 19, 2009

Oxxo markas?, zellikle gen ve orta ya? hedef kitlenin ba?l?l?k gsterdi?i bir markad?r. Markan?n konumland?r?lmas?na uygun olarak yeni katalog haz?rl???ndaki haz?rlanan konsept modellerin kamp hayat? iinde Oxxo rnlerinin kullan?lmas? do?rultusunda geli?mi?tir.