Dil seçimi

TEKNOLOJİ BİÇİM DEĞİŞTİRDİ SLOGANIYLA TÜRKİYEDE LANSMANI YAPILIYOR.

TEKNOLOJİ BİÇİM DEĞİŞTİRDİ SLOGANIYLA TÜRKİYEDE LANSMANI YAPILIYOR.

by abovethetime digital creative production, September 10, 2015

Mutfa??n?z?n kklerinden ya?am?n?za byk devrim temas?yla konumland?r?lan Bugatti Italy markas?n?n kk ev aletleri, estetik formlar?yla tketicinin dikkatlerini ekiyor. Teknoloji biim de?i?tirdi?i slogan?yla tketiciyle bulu?an markan?n olduka canl? renk alternatifleriyle kk ev aletleri mevcut.