Dil seçimi

Türkiye’deki profesyonel aşçıların uluslararası mecrası.

Türkiye’deki profesyonel aşçıların uluslararası mecrası.

by abovethetime digital creative production, March 25, 2010

Tm A??lar Federasyonu ad?na AboveTheTime ekibi taraf?ndan, 2 ayl?k periyotlarla ?ngilizce ve Trke lisanlar?nda haz?rlanan ChefsWorld dergisinin ?lk say?s? 18 – 21 Mart 2010 tarihleri aras?nda dzenlenen 8. Uluslararas? Gastronomi Festivalinde okuyucu ile bulu?tu.
<!–more–>

10 bin adet bas?l?p okuyucu ile bulu?an Chefs World dergisi ba?ta Trk Mutfa?? olmak zere, dnya mutfa??ndan sekin rneklerin sunuldu?u bir dergi olman?n yan? s?ra, Trk Mutfa??n?n dnyaya tan?t?lmas? iin de bir ara olmay? hedefliyor.

Chefs World Kltr ve Turizm Bakanl??? ve di?er bakanl?klar ba?ta olmak zere 5 y?ld?zl? oteller, lks restaurantlar ve barlar, byk holding yneticileri, holdinglerin al?m sat?m departmanlar?, sanayi ve ticaret odalar?, uluslararas? dernekler ve federasyonlar, yemek kltr zerine yazan yazarlar ve TV programc?lar?, a??lara cretsiz da??t?lacakt?r.

Chefs World dergisi, A+, A ve B ekonomik sosyal s?n?fa mensup okuyucu kitlesine cretsiz gnderilecek ve havalimanlar?nda zel standlar?n ierisinde Trk Mutfa??n? ve mekanlar?n? yabanc?lara da sunacakt?r.

Yemek kltrn sosyal, tarihsel bir perspektiften ele alarak, Trk Mutfa??n?n, mutfak sanayinin ve kuru-ya? besin reticilerinin ileti?im arac? olmay? hedefleyen Chefs World dergisinde ?irket haberleri ve zel rportajlara yer verilmektedir.