Dil seçimi

Türkiye’li kalıpçılar kurumsal web sitesinde buluştu.

Türkiye’li kalıpçılar kurumsal web sitesinde buluştu.

by abovethetime digital creative production, February 19, 2011

Ulusal Kal?p reticileri Birli?i (UKUB), 2002 y?l?nda Bakanlar Kurulu karar?yla kurulmu? olup, kal?p?l?k sektrnn tek birli?idir. UKUB, 7 gnl yesi olmak zere, toplam 112 yesi bulunmaktad?r. UKUB, International Special Tooling and Machining Association (ISTMA) yesidir. Ulusal Kal?p reticileri Birli?i’nin web sitesi 2011 y?l?nda yenilendi. Tm yelerin bilgilerinin ierdi?i web sitesinde ayn? zamanda sektr temsilcilerinin gr?leri ve UKUB‘un etkinlikleri anl?k olarak web sitesi takipileriyle bulu?uyor.