Dil seçimi

Veneta Cucine “Mutfağınızdaki italyan”

Veneta Cucine “Mutfağınızdaki italyan”

by abovethetime digital creative production, April 19, 2009

Kal?c?l?k gvendir anlay???yla 33 y?ld?r De?i?im Mhendislik taraf?ndan Trkiye’de temsil edilen ?talyan haz?r mutfak markas? Veneta Cucine iin bas?n ilanlar? olu?turuldu. Y?l ierisinde iki farkl? dnemlerde kullan?lan bas?n ilanlar?nda sadelik st estetikleri temsil eder slogan?ndan yola ?karak yal?n tasar?m yakla??mlar? ile markan?n grsel grafi?i olu?turuldu.