Dil seçimi

Yalnızca güneş Mis Group’tan izinsiz size yaklaşabilir.

Yalnızca güneş Mis Group’tan izinsiz size yaklaşabilir.

by abovethetime digital creative production, July 19, 2008

Hizmet sektrnde 1988 y?l?ndan gnmze faaliyet gsteren Mis ?irketler Grubu, kendi sektrnde ilk 5 firma ierisinde olunmas?ndan dolay? 2008 y?l?nda Pazarlama’da yeniden pozisyonland?rmak ilkesiyle kurumsal kimlik al??malar?n? ve buna ba?l? yeni konseptlerde olu?turulan katalog al??malar?n? AboveTheTime ekibi taraf?ndan haz?rland?.