Dil seçimi

YERYÜZÜNDE VE GÖKYÜZÜNDE AEROPARK RESIDENCE

YERYÜZÜNDE VE GÖKYÜZÜNDE AEROPARK RESIDENCE

by abovethetime digital creative production, September 19, 2015

Areopark residence profesinin bas?n ilan al??malar?n?n yakla??mlar? ve konumland?rmalar? haz?rland?. Esas Holding’in Pegasus havayollar? ba?ar?l? yat?r?mlar?n?n ard?ndan Aeropark ya?am ve yat?r?m projesinin ileti?im stratejisinde “Yeryznde ve gkyznde” slogan?yla ileti?im sa?land?.