Dil seçimi

YKS Tesis Yönetimi kurumsal web sitesini yeniledi.

YKS Tesis Yönetimi kurumsal web sitesini yeniledi.

by abovethetime digital creative production, October 19, 2013

Yap? Kredi ve Koray in?aat kurulu?u olan ve 1988 y?l?ndan gnmze tesis ynetimi konusunda faaliyet yrten YKSnin kurum imaj?n?n yenilenmesine kurumsal web sitesinin yenilenmesi ile devam ediyor.
<!–more–>

[divider] KURUMSAL WEB S?TE TASARIMI[/divider]

YKS’nin kurumsal renklerinin kullan?ld??? web sitesi tasar?m? katalog al??mas?yla ayn? tasar?m btnl?ne sahiptir.

Kurumsal web sitesinin anasayfas?nda kurumun duyurular?, hizmet ana ba?l?klar?ndan ve ba?l? oldu?u derneklerin logosunun payla??lmas?yla tasarlanmas?ndan olu?maktad?r. Kurumsal web sitenin haberler blm, bizden haberler ve duyurular olarak ikiye ayr?ld?. Kurumun duyuru niteli?indeki haberlerin payla??ld??? duyurular blmnn d???nda YKS bnyesine yeni kat?lan markalar?n haberleri bizden haberler blmnde yer almaktad?r.

YKS’nin yaz?l? ve grsel medyada yer alan haberleri kpr ve video linki ?eklinde bas?n blmnde yer almaktad?r. Ayr?ca bas?n mensuplar?n?n, YKS’nin gncel bas?n bltenlerine ula?abilece?i bir blm olu?turulmu?tur. Bas?n mensuplar?, YKS’nin ilgilendikleri haberlerin talebini yine tek tu?a t?klayarak ve bilgilerini payla?arak talep edebilmektedir. YKS’nin kurumsal web sitesinin admin paneli (CMS Content management system) sayesinde tm blmleri revize edilmekte, yeni blmler eklenebilmekte ve olu?turulmu? blmler silinebilmektedir. Admin panelden ayr?ca tm blmlere ierik sa?lan?rken, yeni dil olu?turma imkan? tan?mlanm??t?r.