Dil seçimi

YKS TESİS YÖNETİMİNİN KURUMSAL KATALOG ÇALIŞMASI

YKS TESİS YÖNETİMİNİN KURUMSAL KATALOG ÇALIŞMASI

by abovethetime digital creative production, September 19, 2015

Yap? Kredi ve Koray in?aat kurulu?u olan ve 1988 y?l?ndan gnmze tesis ynetimi konusunda faaliyet yrten YKS’nin kurum imaj?n?n yenilenmesine katalo? al??mas? ile ba?land?. Kurumsal renklerin soft renkler halinde kullan?ld??? kataloglar?n, fihrist kesimi sayesinde drt farkl? bran?ta hizmet yrten YKS’nin faaliyet alanlar? kolayl?kla izleyiciye aktar?lmaktad?r. Sayfa tasar?mlar?nda ellerin ba?l?klar? tuttu?u mizanpaj format? sayesinde, grsel seicilik sa?lanm??t?r.