Dil seçimi

Zaman geçer Winsa kalır.

Zaman geçer Winsa kalır.

by abovethetime digital creative production, January 19, 2011

Winsa markas? retim ve sat???na 1998 y?l?nda ba?lam?? olup 27.000 metrekare kapal? alan olarak, toplam 40.000 metrekare arsa zerindeki kurulu tesisleri ile retim yap?lmaktad?r. Bugn itibari ile y?lda 16.000 ton PVC profil retim kapasitesine sahip tam otomatik PVC profil retim hatlar?nda PVC Pencere, Kap? ve Panjur Sistemleri’ nin retimini srdrmektedir.
<!–more–>

Winsa markas? alt?nda tketicinin kullan?m?na ynelik de?i?ik amalara, zevklere ve mekanlara hitap eden sistemler sunmaktad?r. Winsa Dorado, Safir, Carina, Vela, olmak zere 4 ayr? seri, Winstor, Winkepenk ve Winscreen, katlan?r kap?, pivot ve paralel srme olmak zere 6 ayr? sistem zmn sa?layan 100’n zerinde profil seenekleri ve 17 renk alternatifi ile ayr?ca dnyaca kabul edilmi? ithal her trl zme ynelik donan?m? seenekleri ile kaliteye verdi?i nemi sat?? sonras? m?teri hizmetlerine ynelik yakla??mlar? ile birle?tirerek tketicinin kullan?m?na sunmaktad?r.

Estetik, gvenlik, yal?t?m, sa?l?k, evre dostu ve tasarruflu olmak winsa markas?n?n hedef kitlesine sundu?u, marka vaadleridir. Tketicisinin beklentilerinin tmn tek bir pencere ile sunman?n sa?lad??? hakl? gurur ile winsa markas?n?n 2011 y?l?nda “Zaman geer winsa kal?r, nk pencere bir kere al?n?r” slogan?na ba?l? olarak markay?, hedef kitlesine yeniden konumland?rd?k. Gerek bas?n ilanlar?nda gerekse radyo spotlar?nda tketicilerin, winsa markas?n? tercih etmesi ile birlikte uzun mrl sat?nalma gerekle?tirilece?i d?ncesi n plana ?kart?ld?.